Konig Sigorta olarak; Sektöre yön verecek çalışmalar yaparak ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Konig Sigortanın alanında deneyimli uzmanları, kurumların ve bireylerin fiziksel değerIerini ve sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına almadan önce; risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi, potansiyel hasarların değerlendiriImesi ve risklere karşı uygulanacak koruma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çaIışmalar yapmaktadır.

İletişim

Tarsim

Tarsim

TARSİM devlet destekli tarım sigortasıdır. TARSİM’in açılımı “Tarım Sigortaları Havuzu”dur. 14/06/2005 tarihli 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” kapsamında kurulan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. çiftçilerin ürünlerini oluşabilecek hasarlara karşı güvence alınmasını amaçlar. TARSİM tarım sigortası anlaşmalı acenteler aracılığıyla yapılır. Havuz sistemi tüm işlemlerin tek bir elden ve bir standarta bağlı olarak yapılabilmesini sağladığı gibi güvenilirlik ve devamlılık açısından da önemlidir.

Tarsim Ne İşe Yarar ?

TARSİM nedir sorusunun tam karşılığı çiftçilerin tarımsal faaliyet sürecinde olası risk ve hasarlara karşı ürün, hayvan ve emeklerini güvenceye almayı sağlayan bir sigorta türüdür. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için desteklenen tarım sigortalarında bu amaçla yapılan sigorta kapmasına göre poliçelerin ödemesi belirli oranlarda devlet tarafından karşılanır. Bu miktarlar her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.
TARSİM tarım sigortası çiftçi ve hayvancılık üreticilerin gelirlerinde afetler sebebiyle oluşabilecek zararların karşılanması ile üretimlerinde devamlılığı sağlar. Düzenli gelire sahip olan ve ürünlerinde zarara karşı güvencesi olan tarım üreticileri böylece iş koşullarında iyileştirme, geliştirme ve modernleşme için daha kolay yatırım yapabilir hale gelir. Doğaya ve doğal afetlere müdahale etmek mümkün olmadığı için tarımsal üretimdeki risklere karşı önlem alma imkanı bulunmadığından devlet destekli tarım sigortası TARSİM, bu tip zararların yükünü hafifletici bir çözümdür.

TARSİM Neleri Kapsar?

TARSİM ile tarım ürünleri, hayvanlar, seralar, arı kovanları, tarımsal yapılar, tarım aletleri ve makineleri sigorta ile güvence altına alınır. Dolu, fırtına, don, fırtına, hortum, sel, heyelan, taban altı baskını ve deprem, kar ağırlığı (ağaç ve fidanlarda) gibi doğal afetlerin yanı sıra yangın gibi doğal yoldan veya kaza ile oluşan durumlar, zararlılar ve hayvanlarda meydana gelebilen salgın hastalık ve zehirlenmeler sonucu oluşan zararlar TARSİM kapsamındadır. Bunun yanı sıra kuru tarım ürünlerinde (arpa, buğday, çavdar ve bakliyat) ilçe bazlı kuraklık verim sigortası yapılır. İsteğe bağlı ürüne ve üretim yapılan alanın koşullarına göre ek teminatlar talep edilebilir.
Yaban domuzu, taşıt çarpması, don ve yağmur riskine bağlı ürün veriminde azalma, hayvanlarda hırsızlık ve terör riskleri gibi üreticinin isteğine göre kapsam genişlemesi yapılabilir.

Tarsim Tarım Sigortasından Nasıl Yararlanılır ?

Tarsim Tarım Sigortasından Nasıl Yararlanılır ? TARSİM tarım sigortasından isteyen her tarım üreticisi belirli prosedürleri yerine getirerek yararlanabilir. İlk olarak yapılması gereken TC Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemine üretim yapılan alana göre kayıt yaptırılmasıdır. Tarım sigortaları prim desteğinden yararlanabilmek için bu kayıtların ürün bazında yıllık olarak güncel tutulması zorunludur. Üretim türüne göre sistem üzerinde ayrılan ilgili bölüme kayıt yaptırılır. Bu bölümler aşağıdaki gibidir.

• Bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
•Seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS)
•Su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS)
• Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları için Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS)
•Arıcılıkta kovan için Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve arıcılık için Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) olmak üzere iki sisteme kayıt yaptırılır.