Konig Sigorta olarak; Sektöre yön verecek çalışmalar yaparak ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Konig Sigortanın alanında deneyimli uzmanları, kurumların ve bireylerin fiziksel değerIerini ve sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına almadan önce; risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi, potansiyel hasarların değerlendiriImesi ve risklere karşı uygulanacak koruma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çaIışmalar yapmaktadır.

İletişim

Hayat Sigortası

  • Home |
  • Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Teminatlarım Neler ?

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir.

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım ?

•Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.
•Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır.
•Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.
•Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.
• Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar.